Portret van Catharina Halkes gemaakt door Erica Visser

 

Nieuws

 

 

Jaarbrief 2014

is verschenen

 

Recent toegekende

subsidies

 

15 maart en 15 september

deadline subsidie-aanvragen

Catharina Halkesfonds

Het Catharina Halkesfonds stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van gender en religie. Het fonds wil op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied in Nederland.

De stichting dankt haar naam aan Catharina

J.M. Halkes (1920-2011). Zij was de eerste hoogleraar van de studierichting Feminisme en Christendom in Nederland, aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) van Nijmegen.

Feministische theologie heeft zich in Nederland zowel binnen theologische opleidingen als daarbuiten ontwikkeld en heeft zich verbreed tot de kritische bestudering van religie en gender. Voor de voortgang hiervan is het noodzakelijk te beschikken over eigen financiĆ«le middelen.

Een belangrijk doel van de stichting is fondsvorming, waarmee ook in de toekomst onderzoek en onderwijs mogelijk gemaakt kan worden. Wij hopen daarom dat u donateur wordt. Het Halkesfonds is geregistreerd als ANBI waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.