Catharina J.M. Halkes

 

Catharina (Tine) Halkes was vanaf de jaren '60 in de vorige eeuw een pionier op het gebied van de feministische theologie in Nederland en daarbuiten.

 

Door middel van vele publicaties en optredens leverde zij een actieve bijdrage aan het kerkelijke en theologische debat over de positie van vrouwen in de kerk, de theologie en de samenleving.

 

Haar werk werd in 1982 beloond met een eredoctoraat van Berkeley Divinity School, Yale University. In 1983 werd ze benoemd als hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit), als eerste hoogleraar op dit gebied in Europa. Ze bekleedde deze positie tot haar emeritaat in 1987, maar ook na die tijd bleef ze actief.

 

Haar belangrijkste boeken zijn

Storm na de stilte: Over de plaats van de vrouw in de kerk (1964), Met Mirjam is het begonnen: Opstandige vrouwen op zoek naar hun geloof (1980), Zoeken naar wat verloren ging: enkele aanzetten voor een feministische theologie (1984) en En alles zal worden herschapen: gedachten over de heelheid van de schepping in het spanningsveld tussen natuur en cultuur (1995).

 

Catharina Halkes is overleden op 21 april 2011.

Ze bereikte de leeftijd van 90 jaar.

 

Enkele bestuursleden van het Catharina Halkes-

fonds schreven naar aanleiding van haar

overlijden een In Memoriam:

 

Heleen Zorgdrager in Friesch Dagblad (26 april 2011)

 

Maaike de Haardt in Tijdschrift voor Theologie 51/2 (2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkes in 1985, tijdens een contra-manifestatie

bij het bezoek van paus Johannes Paulus II.

 

 

 

 

Halkes in 2010 tijdens een feestelijk sympoisum

van het Catharina Halkesfonds ter gelegenheid

van haar 90ste verjaardag.