Archief Gesubsidieerde Projecten

Archief gesubsidieerde projecten

2015

Webmistress Oecumenische Vrouwensynode

Subsidie voor een vrijwilligersvergoeding voor het bijhouden van de website van de OVS.


Feestbundel Willy Jansen

Subsidie voor het Institute for Genderstudies te Nijmegen voor publicatie van een bundel ter gelegenheid van het emeritaat van Willy Jansen.   


Hoe hoor jij het Woord?

Subsidie  voor uitgave nav 25 jarig bestaan Netwerk Mirre,   het netwerk van lesbische en biseksuele vrouwen die verbonden zijn in geloof en spiritualiteit.


Ontmoeting rond bronnen en waarden in jodendom, christendom en islam

Subsidie voor een serie van vier ontmoetingsavonden, uitgevoerd door de werkgroep Trialoog van het Oecumenisch Vrouwennetwerk Noord-Holland


Conferentiebezoek Queer(ed) Art 

Subsidie voor Mariecke van den Berg  om de jaarlijkse conferentie van de Royal Geographical Society in Exeter te bezoeken en binnen een panel over Queer(ed) Art haar onderzoek rondom de Zweedse fotografe  Elisabeth Ohlson Wallin te presenteren.


Besnijdenis van mannen – antieke controversen en hedendaagse debatten

Subsidie voor een studieverbijf aan het Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies van de Universiteit van Erfurt in Duitsland, waar Karin Neutel aan haar project Male Circumcision: Ancient Controversies and Contemporary Debates kon werken.


Celebrating Images of God

Subsidie voor Sylvia Grevel om  schilderijen voor de tentoonstelling Celebrating Images of God van de Universiteit van Winchester te produceren en een bijdrage te leveren aan het programma rondom deze tentoonstelling.


Gender in media, kunst en cultuur

Subsidie voor de eindredactie van de herziene en uitgebreide uitgave van het studieboek Gender in media, kunst en cultuur onder de redactie van Rosemarie Buikema en Iris van der Tuin.


2014

Webmistress Oecumenische Vrouwensynode

Subsidie voor een vrijwilligersvergoeding voor het bijhouden van de website van de OVS.   


Pop-Up-Monastery EFECW

Subsidie voor  de Pop-Up-Monastery' van het Ecumenical Forum of European Christian Women in Mariensee, augustus 2015.


Christologie vanuit eco-feministisch perspectief

Subsidie voor promotieonderzoek van Trees van Montfoort.


Huwelijkspraktijken in Zuid Afrika

Subsidie voor onderzoek naar gender en huwelijkspraktijken in Zuid Afrika door Willem Jacobus Smit (buitenpromovendus Radboud Universiteit).


Studieverlof Prof. dr. Esther Mombo

Esther Mombo, professor aan St Paul's Theological University in Kenia, brengt haar studieverlof door aan de Universiteit Utrecht, waar ze werkt aan een boek over de bijdrage van vrouwen aan de kerk in Kenia.

2013

Tijdschrift voor Genderstudies

Subsidie voor de uitgave van dit wetenschappelijke tijdschrift, dat regelmatig aandacht besteedt aan religie-gerelateerde thema's.


Oecumenische Vrouwensynode

Subsidie voor synodedag over het thema 'Vrouwen houden huis: Geloven in duurzame economie' (8 maart 2014).


Uitwisselingsbezoek vrouwelijke theologen Nederland-Kenia

Deelname van acht Nederlandse deelnemers aan programma over rol van vrouwen in de kerk in Nederland en Kenia (St Paul universiteit, Kenia).


Biografie Anne Zernike

Bijdrage aan promotieonderzoek door Froukje Pitstra naar biografie van de predikante en theologe Dr Anne Mankes-Zernike (1887-1972).


Symposium Vrouwen in Dialoog

Studiedag ter ere van 80e verjaardag van Prof. Riet Bons-Storm op 15 mei 2013 (georganiseerd door Mathilde van Dijk en Anne-Claire Mulder).


Vrede, religie en vrouwelijk leiderschap

Bijdrage aan gelijknamig publicatieproject van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede.


Twaalf ongeveer: Overgangsrituelen als meisjes puber worden’

Onderzoeks- en publicatieproject uitgevoerd door Inez van der Spek.


Vrouwen en religie in Ghana

Bijdrage aan afstudeeronderzoek van Donna Kromwijk in Ghana.


2012

Ecumenical Forum of European Christian Women

Subisidie voor een brochure over de dertigjarige geschiedenis van het Oecumenische forum van Europese christelijke vrouwen.


Alledaags en buitengewoon

Subsidie voor de publicatie van dit publieksboek over spiritualiteit van vrouwen in het alledaagse leven, samengesteld door Anne-Marie Korte en Angela Berlis.


2011

Vrouwen voor het voetlicht

Tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent te Utrecht (31 maart-7 oktober 2012).


European Forum of Christian LGBT Groups

De jaarlijkse conferentie van het Europese forum van christelijke lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender groepen, gehouden op 17-20 mei te Amsterdam.


Vrouwensynode

De vrouwensynode is een vijfjaarlijkse bijeenkomst van de oecumenische vrouw-en-geloof beweging. De synode van 24-25 maart 2012 vind plaats in Delft rond het thema 'Vrouwen geloven tussen geld en groen'.


Veldwerk Egypte

Kathrine van den Bogert, student gender studies aan de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar vrouwen en religie in de burgerrevolutie in Egypte (2011).


IWFT Lustrum Symposium Binnenste Buiten

Symposium op 1 oktober 2011 n.a.v. lustrum

IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie


Verborgen Leven. Arnhemse Mystiek in de 16 eeuw

Tentoonstelling in het Historisch Museum Arnhem over het spirituele leven van vrouwen in het Arnhemse Agnietenklooster.


100 jaar vrouw in het ambt

Studiedag (8 oktober 2011) en boekpublicatie n.a.v. de herdenking van de bevestiging van de eerste vrouwelijke predikant in Nederland, Anna Mankes-Zernike.


2010

De betekenis van queer Bijbel lezen

Symposium n.a.v. de bundel van A.van Klinken en N. Pruiksma (red.), Onder de regenboog: de Bijbel queer gelezen (Vught: Skandalon 2010). 9 december 2010 in de Utrechtse Janskerk


Women's Authority and Visibility in Religious Communities

Internationale en interreligieuze conferentie ICETH

(8-11 juli 2010 Huissen)


Gender Studies in Theology and Religious Studies: A Success Story?

Expert meeting voor Nederlandse en buitenlandse theologen en religiewetenschappers. Januari 2010, Groningen


Feministische voormoeders

Themanummer van FIER (no. 1, 2011) over grote feministische theologen.


La Prémiere: Gender, Religie en Leiderschap

Publiekssymposium van het Vrouwennetwerk van de Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit. 15 okt. 2010, Amsterdam.


Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

Deadline subsidie aanvragen

1 maart en 15 oktober
Rekeningnummer

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved