Donateurs

Steun het Halkes Fonds!

Voor de opbouw van het fonds is de steun van velen nodig. Financiële bijdragen zijn dan ook zeer welkom.

Het fonds is geregistreerd als ANBI, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Bijdragen kan op verschillende manieren: als vaste donateur, waarbij u jaarlijks een zelf te bepalen bedrag geeft, of  in de vorm van een eenmalige  gift (klik op 'doneer nu').


Sinds kort is het ook mogelijk om  uw eenmalige gift te koppelen aan een specifiek project. Wilt u in dat geval de titel van het project bij uw gift vermelden?

Tenslotte kan de stichting ook door middel van een erfstelling of legaat  worden gesteund. Inlichtingen over deze mogelijkheden zijn te verkrijgen bij het bestuur.


Het bestuur verantwoordt het beleid in een Jaarbrief, die aan alle donateurs wordt toegestuurd. Hierin staat onder meer een samenvatting van het financieel verslag over het afgelopen jaar.

Tweemaal in de vijf jaar organiseert de stichting voor haar donateurs de Catharina Halkeslezing.


Rekeningnummer

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

 

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

Deadline subsidie aanvragen

1 maart en 15 oktober
Rekeningnummer

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved