Over het CHF

Het Catharina Halkesfonds stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van gender en religie. Het fonds wil op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit vakgebied in Nederland.

De stichting dankt haar naam aan Catharina

J.M. Halkes (1920-2011). Zij was de eerste hoogleraar van de studierichting Feminisme en Christendom in Nederland, aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) van Nijmegen.

Feministische theologie heeft zich in Nederland zowel binnen theologische opleidingen als daarbuiten ontwikkeld en heeft zich verbreed tot de kritische bestudering van religie en gender. Voor de voortgang hiervan is het noodzakelijk te beschikken over eigen financiële middelen.

Een belangrijk doel van de stichting is fondsvorming, waarmee ook in de toekomst onderzoek en onderwijs mogelijk gemaakt kan worden. Wij hopen daarom dat u donateur wordt. Het Halkesfonds is geregistreerd als ANBI waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Het huidige bestuur van het CHF wordt gevormd door Prof. dr. Mirjam van Veen (voorzitter), Dr. Anne-Claire Mulder (secretaris), Drs. Marian Papavoine (penningmeester), Dr. Nella van den Brandt (webmaster) en Dr. Kim Knibbe.

Contact

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

Deadline subsidie aanvragen

1 maart en 15 oktober
Rekeningnummer

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved